[x]ปิดหน้าต่าง
Thaidentalmart.com ศูนย์รวมทันตกรรมในประเทศไทย
 
futuredecorationgroup.com
 

  


 

About Us 

www.thaidentalmart.com (Online -Dental Information Center) 

เป็นเว็ปท่าแห่งแรกทางทันตกรรมในประเทศไทยที่ให้ข้อมูลทางวัสดุทันตกรรม รวบรวมจากผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายชั้นนำในประเทศไทย รวมถึงข้อมูลของบริษัทผู้จัดจำหน่าย ทั้งที่ตั้ง เว็บไซด์ และรายการโปรโมชั่น นอกจากนี้ยังมี link เชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูลสำคัญทั่วโลก เพื่อค้นหาข้อมูล ในการเลือกสินค้า และตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมจากผู้จัดจำหน่ายของไทย 

รวมไปถึงประกาศซื้อขายสินค้าทันตกรรมทั้งมือหนึ่งและมือสอง รวมทั้งเป็นแหล่งให้บริการ
ทางด้านการประกาศรับสมัครงาน และประกาศข่าวสารการประชุมวิชาการสำหรับทันตแพทย์ และรวมไปถึง ประกาศต่างๆ ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการทันตกรรมไทย

 


Dental Direct  (Off-line Dental Products Information)

เป็นวารสารฉบับแรกของไทยนี่มุ่งเน้นให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าทางทันตกรรม ทั้งสินค้าใหม่ และสินค้า ยอดนิยม จากผู้ค้าที่เป็นเครื่องข่ายของเรา (dental direct network) ซึ่งทันตแพทย์สามารถใช้้เป็น แหล่งค้นคว้า อ้างอิง เพื่อการเลือกซื้อสินค้าทันตกรรมที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุดในเล่มเดียว ไม่เสีย ทั้งต้นทุนเวลาในการสืบค้น ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามจากบริษัทต่างๆได้ทันที

นอกจากการเสนอข้อมูลสินค้าแล้วยังมีบทความที่น่าสนใจจาก ทันตแพทย์ที่เป็นนักเขียนประจำที่มี ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งความรู้เรื่องวัสดุอุปกรณ์ การรักษาทางคลินิำก ยังมีบทความที่เป็น ประโยชน์ในการทำงานของท่าน รวมถึงบทความแปลทางวิชาการ และเกร็ดการตลาด การตกแต่ง คลินิก การบริการทางวิชาชีพ และพักผ่อนสมองกับบทความเบาๆอื่นๆ เช่นการท่องเที่ยว ไอที การลงทุน จากทันตแพทย์ที่สนใจและค้นคว้าในเรื่องเฉพาะและมีความเชี่ยวชาญ 

นอกจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ และบทความทางวิชาการ และเกร็ดความรู้แล้ว เรายังมุ่งเน้นการให้ ข้อมูลที่จำเป้นอย่างมากในการปฏิบัติงานในวิชาชีพอันได้แก่ การประชุมวิชาการที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน การศึกษาต่อเนื่อง
รวมไปถึงการเข้าถึงแหล่งความรู้ทางทันตกรรมต่างๆทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมถึงสื่อและหนังสือต่างๆทางทันตกรรม
และที่สำคัญยังให้บริการ ข้อมูลการรับสมัครทันตแพทย์ โดยเชื่องโยงกับฐานข้อมูลบน www.thaidentalmart.com

 


Alterbiz Co.,ltd. (Dental Media and Dental Products Management Company)

บริษัท อัลเทอร์บิส จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 เพื่อตอบรับการขยายตัวของวงการทันตกรรมไทย โดยรับบริหารจัดการครบวงจรในเรื่องสื่อประสมด้านการตลาด รวมถึงการบริการข้อมูลต่างๆผ่านทางเว็ปไซด์ รวมไปถึงการให้คำปรึกษาในกิจกรรมทางการตลาดของคลินิก และผลิตภัณฑ์ในวงการทันตกรรม การให้คำปรึกษาในการนำเข้าสินค้าทันตกรรมเพื่อมาทำการตลาดในประเทศ  

สำหรับช่องทางให้การบริการแก่ทันตแพทย์ไทยนั้น เราได้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม รวมถึงข้อมูลในการ
ประกอบวิชาชีพ โดยผ่านการบริหารสื่อใน สองช่องทางคือ   
(1) ให้บริการ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข่าวสาร วิชาการ แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการทางทันตกรรม ผ่านวารสาร DentalDirect จำนวน 4 ฉบับ/ปี
(2) ให้บริการข่าวสาร การประชุมวิชาการ งานสัมมนา โปรโมชั่นสินค้า รับสมัครทันตแพทย์ และ การซื้อ-ขาย ย่อยผ่าน www.thaidentalmart.com 

นอกจากสื่อหลักทางทันตกรรมแล้วเรายังบริการอื่นๆ อีกอาทิ

1. ให้คำปรึกษาในด้านการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ ทันตกรรม ในทั้งการขาย การตลาด การวางแผนกลยุทธ์
2. ให้บริการข้อมูล สำหรับการ launch ผลิตภัณฑ์ใหม่ และวิเคราะห์ตลาดทันตกรรม รวมถึง โอกาสในการขยายตลาด
3. บริการ จับคู่ทางธุรกิจ  สำหรับบริษัทจากต่างประเทศที่ต้องการ distributor ที่เหมาะสม โดยให้ข้อมูลเชิงลึก เพื่อการเติบโต
ของผลิตภัณฑ์
4. บริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางการตลาดของวงการทันตกรรมไทย

หากท่านสนใจบริการต่างๆของบริษัท ท่านสามารถติดต่อเราได้จาก email address  dd@thaidentalmart.com

หรือ ติดต่อบริษัทได้ที่อยู่นี้บริษัท อัลเทอร์บิส จำกัด

231 ม.6 ซอยอมรชัย3 ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี แขวงศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กทม. 10170
โทร 0-2889-6080


Alterbiz.co.,Ltd 
231 M.6 Soi Amornchai3 Pinklao-Nakornchaisri Rd. Thawiwatthana
Salathammasop Bangkok 10170. Tel +662-889-6080

Email dd@thaidentalmart.comทีมงานของบริษัท ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ และคุณวุฒิ หลายด้านทั้งด้าน ทันตกรรม เภสัชกรรม นักการตลาด คอมพิวเตอร์กราฟฟิก มัลติมีเดีย และนักพัฒนาเว็ปไซด์ และด้วยความร่วมมือของผู้ค้าทันตกรรมที่เป็นพันธมิตร จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลต่างๆ ที่ท่านได้รับ จะเป็นข้อมูลที่ทันสมัย และตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุด
 

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการให้คำแนะนำในการจัดทำเวปไซด์ หรือปรับปรุงวารสาร กรุณาให้ความเห็นมาที่ email ข้างต้นหรือ ส่งจดหมายแนะนำมายังบริษัทโดยตรง เราจะยินดีเป็นอย่างยิ่ง

หรือส่งอีเมล์ผ่านไปยัง

คุณพรชัย ฐาปนพงศ์พันธุ์ (pornchai@thaidentalmart.com)
General Manager / Editor-in-Chef of DentalDirect Magazine

ทุกข้อความและความคิดเห็นจะได้รับการพิจารณาอย่างดีที่สุด

 
[ บริษัท อัลเทอร์บิส จำกัด ] 
231 ม.6 ซอยอมรชัย3 ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

โทร           :     0-2889-6080 
โทรสาร      :      0-2403-8171
อีเมล์          :     dd@thaidentalmart.com
Facebook :     www.facebook.com/dentaldirect

Company Reg. No. 0105545111777

Thaidentalmart 1.10 plus